Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Maand: juni 2021

Nieuws van de zondagsschool

Overstapdienst Op zondag 20 juni a.s. is de overstapdienst! We gaan tijdens deze dienst afscheid nemen van twee kinderen… Loek en Elise gaan de zondagsschool verlaten. Deze kinderen gaan na de zomervakantie naar de middelbare school. Tijd voor een nieuwe fase dus!! Het thema van de overstapdienst is ‘feest’. We hopen er een fijne dienst van te maken met elkaar. Zet ook alvast 11 juli en 5 september in de […]

Continue Reading →

Goede berichten

Beste mensen, Deze keer allemaal goede berichten! We hebben weer gezongen in de kerk. Weliswaar alleen maar 2 of 3 coupletten van het slotlied, maar toch, het begin is er. We volgen hierbij de richtlijnen van de PKN. We hopen dat we snel weer alle liederen kunnen zingen. Het lijkt de goede kant op te gaan. Zondag, 13 juni hebben we voor het eerst dit jaar koffiegedronken na de dienst. […]

Continue Reading →

We mogen weer

Lieve koffie achterom bezoekers, we mogen weer! Een beter bericht kunnen we niet sturen. Vanaf 11 juni as. bent u weer van harte welkom in ’t Achterschip. Zo kunnen we weer wat ouderwetse gezelligheid op de vrijdagmorgen gaan ervaren. Hopelijk hoeft het nooit meer dicht. Dat hoop ik oprecht. Tot op de koffie. Marian en Anneke

Continue Reading →

De toekomst van onze kerk vanaf 1 jan. 2022 (juni 2021)

Na het emeritaat van ds Roel Braakhuis, zal er – gelet op de financiële situatie van onze gemeente anno 2021, maar meer nog die op langere termijn – naar verwachting maximaal financiële ruimte zijn voor een beroeping voor 40 %. Dit o.m. gelet op de te verwachten krimp van de gemeente en de daarbij behorende financiële gevolgen voor het beschikbare ‘levende geld’. Derhalve gaat het in casu om een maximale […]

Continue Reading →

Uit de kerkenraad d.d. 2 juni 2021

Woensdagavond 2 juni 2021, voor het eerst na alle lockdowns weer vergaderen in ’t Achterschip; vanzelfsprekend volgens de coronaregels met 1,5 onderlinge afstand etc. Én met appeltaart om dat te vieren, gebakken door Greet Jongkind. Helaas was door ziekte niet iedereen aanwezig. Na het welkom door Rudy Bieleveld opent Jos Teeuw de vergadering met het lezen van een verhaal van Toon Tellegen: ‘Mier is ziek’, ofwel hoe belangrijk het is […]

Continue Reading →

Jan Blom schildert Capel uit 1331

De in Ammerstol geboren en getogen schilder/schrijver Jan Blom vond in het afgelopen jaar in zijn archief prenten van de Ammerse Capel uit 1331. Hij besloot de prenten na te schilderen en dan wel in kleur. Vervolgens schonk hij ze aan de kerk. De prenten zijn oorspronkelijk in 1733 getekend door Cornelis Pronk, geboren in 1691. Pronk is bekend geworden door opmerkelijk nauwkeurige topografische tekeningen uit de eerste helft van de 18e […]

Continue Reading →