Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Maand: april 2021

Opstaan

Dit jaar heb ik een bijzondere stille week beleefd, van palmzondag tot en met de avond voor Pasen. We waren niet met veel in de kerk, maar wel vol verlangen en vertrouwen en blij om elkaar weer te zien. Ik draag de ervaring van die diensten nog met mij mee. Om die ervaring niet te verstoren heb ik even gewacht om de live-stream te bekijken. Of het via beeld ook […]

Continue Reading →

Van de kerkenraad – 12 april 2021

Als u deze Nieuwsbrief leest, is de kerkenraad in april nog niet (digitaal) bijeen geweest. Dat betekent niet dat we onderling de afgelopen weken geen contact hebben gehad. Zo heeft het moderamen zich gebogen over hoe we weer mensen tijdens de dienst kunnen toelaten vanaf Palmpasen. En hoe er weer door een paar mensen tijdens de diensten in de Stille Week kon worden gezongen tijdens de vieringen. Hoe het met […]

Continue Reading →

Van harte welkom!

Inderdaad, lieve mensen, sinds zondag 29 maart bent u weer welkom in onze kerk. Dat was een mooie datum. Palmzondag en het begin van de stille of goede week. Het was ook de datum dat de kinderen van de zondagschool weer in de kerk kwamen. Altijd weer hartverwarmend om de kinderen te zien met de door hen zelf versierde Palmpasen stok. Ook een aantal gemeenteleden was er weer. Het is […]

Continue Reading →

Nieuws van ’t eetcafé voor de jeugd

De jeugd en ook de leiding missen het live contact met elkaar. Alleen met elkaar appen eens in de maand is toch niet echt zoals we gewend zijn tijdens het eten koken. We waren daarom blij met de tip van Sharon om een online bingo te organiseren. Onder leiding van Carola is dat gelukkig goed gelukt. We hebben er in maart een online Paasbingo van gemaakt waarbij er natuurlijk ook prijzen te winnen […]

Continue Reading →

Liturgische schikkingen Veertigdagentijd

Eerste zondag Veertigdagentijd Genesis 9:8-17 8:15-22 Marcus 1:12-15 Veertigdagen verblijf in de woestijn, alles is dor en woest! Een boog in de wolken, een teken van zijn verbond tussen God en al wat leeft op de aarde. Tweede zondag Veertigdagentijd 2 Koningen 19:9-18 Marcus 9:2-10 Een stem uit de hemel. Drie witte stenen, Jezus met drie van zijn leerlingen zien de gedaante van Elia en Mozes. Jezus omringt door fel […]

Continue Reading →