Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Maand: februari 2021

Woensdag 24 februari 2021

In de veertigdagentijd laten we op woensdagavond om 19 uur het gebed klinken in onze kerk. Zo houden wij het gebed gaande in onze gemeente. Voor wie thuis mee wil bidden volgen hier de teksten die wij gaan gebruiken. Na afloop zetten we de geluidsopname op de website. Bemoediging v: Onze hulp is in de Naam van de Heer. a: Die hemel en aarde gemaakt heeft. V: Die trouw houdt […]

Continue Reading →

Woensdag 17 februari 2021 aswoensdag

In de veertigdagentijd laten we op woensdagavond om 19 uur het gebed klinken in onze kerk. Zo houden wij het gebed gaande in onze gemeente. Voor wie thuis mee wil bidden volgen hier de teksten die wij gaan gebruiken. Na afloop zetten we de geluidsopname op de website. Woensdag 17 februari 2021 aswoensdag. Bemoediging v: Onze hulp is in de Naam van de Heer. a: Die hemel en aarde gemaakt […]

Continue Reading →

Op 31 januari is mijn vader overleden aan de gevolgen van corona. Hij was oud, 96, en ook een gewone griep was waarschijnlijk al teveel voor hem geweest. 9 februari hebben wij hem uitgeleide gedaan. Allereerst wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor alle lieve kaarten, berichten en groeten, die jullie ons gestuurd hebben. Dat was echt hartverwarmend en jullie hebben ons getroost. Net als Aart Burger, was ook mijn […]

Continue Reading →

Van de Diaconie

Welkom Greet en Jenneke. Wat is het fijn dat Greet Jongkind bevestigd is als diaken en dat Jenneke de Hoop de diakentaken in de dienst op zich wil nemen. Yvon hervat op 1 maart haar taken ook weer. Kortom, veel redenen om dankbaar voor te zijn. Ondanks dat de kerk niet open is op zondag, hebben we met elkaar toch weer 23 boekjes gespaard voor een gratis boodschappenpakket van de […]

Continue Reading →

Uit de kerkenraad februari 2021

Op woensdagavond 3 februari 2021 heeft de kerkenraad voor het eerst online vergaderd. Na wat aanloopproblemen bij het inloggen werden eerst de notulen van de vergadering van het moderamen d.d. 29 dec. 2020 vastgesteld. Vervolgens moest er een nieuwe preses worden gekozen. Gelukkig heeft Rudy Bieleveld aangegeven naast voorzitter van de diaconie ook, zij het voorlopig tot de zomer, onze voorzitter te willen zijn. Voor het zomerreces wil zij dan […]

Continue Reading →

Aan alle koffiedrinkers en vrijwilligers van onze Koffie Achterom

 Vinden jullie dat nou ook..? Het duurt te lang. Het samen gezellig aan de koffie op vrijdagmorgen kan nog steeds niet. Nieuwtjes uitwisselen, elkaar steunen en opbeuren. We missen jullie. Het duurt te lang. Maar, daar hebben we wat op gevonden… het virus daar doen we niks aan. Je prik halen en verder afwachten. Maar die koffie met zijn allen kan gewoon digitaal. Gewoon zoomen. Ik denk dat velen onder […]

Continue Reading →