Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Maand: augustus 2020

Kerkdienst 16 augustus, 9e zondag van de zomer

Voorganger: ds Roel Braakhuis Preekvoorbereiding: mw ds Márti Tüski uit Utrecht. Voorbereiding Welkom De kaarsen worden aangestoken. In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. Allen gaan staan. Bemoediging v. : Onze hulp is in de Naam van de Heer. A.: Die hemel en aarde gemaakt heeft. v. : Die trouw houdt tot in eeuwigheid. A.: En niet laat varen de werken van Zijn handen. v. : Genade zij u en vrede […]

Continue Reading →

Van de Kerkenraad – augustus 2020

Het is vakantietijd, hittegolf en corona lijken goed samen te gaan. Ook voor de kerkenraad is het zomervakantie, daarom is er in augustus geen vergadering geweest. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt: onze dominee is terug van zijn vakantie, op vrijdagochtend is de kerk open van 10 tot 11:30 uur om, om voor ieder die dat wil (of nieuwsgierig is) even binnen te lopen, we vieren op zondag […]

Continue Reading →