Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Maand: juni 2020

Lezingen en overdenking 28 juni, 3e zondag na Trinitatis

Orgelspel Begroeting 1e lezing: Micha 7: 5 2e Lezing: Matteüs 10: 34 – 42 (Het zwaard) Overweging Gemeente van Christus, geliefde mensen, Hoe kan dat nu toch weer? Met kerst vierden we de komst van de Vredevorst en in het evangeliegedeelte hieraan voorafgaand krijgen de apostelen de opdracht vrede te brengen voor elk huis dat ze bezoeken, vrede voor stad en land, ‘vrede en alle goeds’. En vandaag zegt Jezus: […]

Continue Reading →

Overdenking 21 juni 2020

Overdenking 21 juni 2020 bij Matteüs 10:16-33 Een mooie boodschap. Gemeente van de Heer Jezus Christus, U heeft het vast wel mee gekregen dat de wolf weer terug is in Nederland. Hij is inmiddels op verschillende plekken gezien en dat is helaas niet altijd goed nieuws. Een tijdje terug – ik denk misschien zo’n maand geleden – was in het nieuws dat een wolf behoorlijk wat schapen had verwond en […]

Continue Reading →

Uit de Kerkenraad

Uit de Kerkenraad van woensdag 10 juni 2020 Na zo’n drie maanden corona-lock-down kwam de kerkenraad op 10 juni 2020 weer als geheel bij elkaar. Zoals was te verwachten was er heel wat bij te praten, want je ziet elkaar weleens en je spreekt elkaar af en toe, of anders is er contact via de e-mail, maar als iedereen weer (wel op 1,5 m !) bij elkaar is, dan is […]

Continue Reading →

Lezing en overdenking 1e zondag na Trinitatis

Zondag 14 juni 2020 Orgelspel Begroeting Lezing Romeinen 5, 1 – 11 Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen […]

Continue Reading →

Vanaf 5 juli toegang tot de helft van de diensten

Lieve mensen, De kerkdeuren gaan zo zoetjesaan weer open. Dat is goed nieuws. In de afgelopen tijd hebben we de diensten van de woensdag en de zondag kunnen beluisteren via de website. Dat is veelvuldig gedaan. Een aantal luisteraars liet ook regelmatig een boodschap na op de website. Mooi om te ervaren dat de diensten gewaardeerd zijn. Met Pinksteren hebben we verschillende kerkbezoekers mogen begroeten. Een emotioneel weerzien. In deze […]

Continue Reading →

“Het leven moet niet genóten maar gelééfd worden”

De protestant heeft het niet gemakkelijk met ‘het goede leven’, zegt Theo Boer, hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit. “Genieten is een goddelijk gebod, tegelijk is het leven ook afzien. Het leven moet niet genoten maar geleefd worden.” Wat doet een ethicus? “Een ethicus denkt systematisch na over waarden en normen, over het goede leven. Daarbij geldt het perspectief van de wetenschapper: grote lijnen trekken, je niet laten meetrekken […]

Continue Reading →

Hemelvaartsdag 2020

Dauwtrappen; met herinnering aan vroeger. Je bed uit als de vogels beginnen met kwetteren en zingen, en het gras nog nat is van de ochtenddauw. De stilte tussen de weilanden is luid te horen: gekwetter, gekrijs, geloei en geblaat. En verder (bijna) niemand. Soms zie je iemand in de verte, ook vroeg zijn of haar bed uitgegaan om “alleen” buiten te zijn. Al lopend schieten de gedachten te binnen. Naar […]

Continue Reading →

Vacare Deo

Meestal wordt dit vertaald met: “vrij zijn voor God” tijd en ruimte krijgen in jezelf voor de Eeuwige. Een andere vertaling is: “Leeg zijn voor God”. En de leegte roept een ander gevoel op dan de vrijheid. Leeg worden heeft te maken met loslaten, los komen van. Zoals in het leren fietsen: je vader of moeder houdt je fiets vast en laat je dan los, zodat je voelt hoe je […]

Continue Reading →

Dauwtrappen: over geduld en trouw

‘Waar twee of drie bijeenkomen in Mijn naam, daar ben ik…’ (Mattheus 18, vers 20) Al een aantal jaren hadden we de goede gewoonte om op Hemelvaartsdag met elkaar te gaan dauwtrappen. Roel hield dan een korte overweging ergens op een strandje aan de Lek en daarna ontbijt in de kerk. Maar, helaas, nu is alles anders dan we gewend zijn. We zijn al tien weken niet in de kerk […]

Continue Reading →

Verzoek digitale collecte

Beste mensen, In de afgelopen weken hebben we niet samen in de kerk kunnen vieren. Gelukkig heeft u wel elke week de diensten met lezing, overweging en gebed op afstand kunnen volgen. Velen maken daar gebruik van. Gelukkig dat we op deze manier toch samen kunnen zijn. maar één praktisch nadeel zit er sowieso aan: we hebben niet elke zondag kunnen collecteren terwijl de kosten doorgaan. Gelukkig mogen we regelmatig […]

Continue Reading →