Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Maand: april 2020

Lezing en overdenking woensdag 29 april

Lezing: Handelingen 15, 6 – 35 De ​apostelen​ en de oudsten kwamen bijeen om nader op deze zaak in te gaan. Toen het tot een hevige woordenstrijd kwam, stond ​Petrus​ op en zei: ‘Broeders, u weet dat God mij al in het begin uit uw midden heeft gekozen om de boodschap van het ​evangelie​ onder de heidenen te verspreiden en hen tot geloof te brengen. God, die weet wat er in de […]

Continue Reading →

Lezing en overdenking zondag 26 april

Het is zondag 26 april 2020, 10 uur in Ammerstol, mooi dorp aan de Lek “De derde zondag dat we Pasen vieren” We groeten elkaar in de naam van God, die ons altijd trouw blijft. En in de naam van Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen. Amen. We bidden: Trouwe God, neem Gij ons leven in uw hand, help ons te vertrouwen op uw veelbelovend Woord. En leer ons […]

Continue Reading →

Van de kerkenraad (april 2020)

April 2020, deze maand geen vergadering met alle leden van de kerkenraad. Maar toch regelmatig contact en overleg over zaken die door gaan, of in deze Coronatijd extra aandacht vragen. Hoe houden we contact met elkaar als gemeente? En hoe gaat het met u allen? Door regelmatig te bellen of te appen horen we hoe iedereen zich aanpast en voortgaat. Mensen zien elkaar op straat als er een blokje om […]

Continue Reading →

We zijn er wel voor elkaar

In deze tijden wordt er heel wat gebeld met elkaar. Ik doe er van harte aan mee. Het is goed om te horen hoe het met iedereen gaat. De meesten van ons doorstaan deze tijd van afstand redelijk goed. Dat vind ik wel bijzonder en het komt waarschijnlijk ook, omdat wij zo goed mogelijk contact houden met elkaar. En mocht u menen: mij slaan ze over: laat het horen. We […]

Continue Reading →

Lieve mensen,

Pasen ligt al weer meer dan een week achter ons. Mooi om aan terug te denken, ondanks alle beperkingen. De paascyclus hebben we kunnen lezen en beluisteren op de website, met foto’s van de bloemschikking en de nieuwe paaskaars. Helaas is het door technische omstandigheden niet gelukt de dienst van Pasen op te nemen. Verder kwam bij velen van u de paasgroet langs. Deze werd u aangeboden of hij hing […]

Continue Reading →

Lezing en overdenking woensdag 22 april

Handelingen 14, 21 – 15, 5 In Derbe verkondigden ​Paulus​ en ​Barnabas​ het ​evangelie​ en ze maakten er veel ​leerlingen. Daarna keerden ze terug naar Lystra en vervolgens naar Ikonium en ​Antiochië. Ze bemoedigden de ​leerlingen​ en spoorden hen aan te volharden in het geloof, maar wezen hun erop ‘dat wij pas na veel beproevingen het ​koninkrijk van God​ binnen kunnen gaan’. In elke ​gemeente​ stelden ze oudsten aan, en na ​gevast​ […]

Continue Reading →

Lezing en overdenking zondag 19 april

Johannes 20: 19 – 31 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens […]

Continue Reading →

Geen rommelmarkt in 2020

De rommelmarkt op 16 mei 2020 kan niet doorgaan vanwege het gevaar op coronabesmetting, u was daar misschien al van op de hoogte. De rommelmarktcommissie verwacht dat het organiseren van een evenement waarbij een gezellige drukte zal ontstaan, nog een tijd omgeven zal zijn met onzekerheid en heeft besloten om geen rommelmarkt meer te plannen voor dit jaar. Te zijner tijd zullen we de rommelmarktdatum voor 2021 bekend maken. Jammer, […]

Continue Reading →

Lezing en overdenking woensdag 15 april

Exodus 15, 22 – 27 Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder, de woestijn van Sur in. Drie dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het; vandaar ook dat die plaats Mara heet. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. ‘Wat moeten we drinken?’ zeiden […]

Continue Reading →