Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Maand: maart 2020

Wij laten de kerk niet leeg

Elke woensdag om 19 uur en op zondag om 10 uur zijn de komende tijd twee of drie leden van de kerkenraad namens en voor u allen in de kerk om daar de Paaskaars aan te steken, de bijbel te openen en te bidden. Wij luiden ook de klok. Voor alle duidelijkheid: de kerk is dan niet open. Maar we willen wel de overweging en gebeden op nemen, zodat die […]

Continue Reading →

Van de voorzitter

Lieve mensen, Drie zondagen alweer hebben wij elkaar moeten missen in de kerkdienst. Meer dan twee weken zijn de meesten van ons nu al weer gebonden aan huis. Velen doen hun werk op een heel andere manier dan ze gewend zijn. Kinderen zijn thuis en degenen die een baan hebben in de verpleging beleven nu een hectische tijd. Hopelijk gaat het u allen desondanks goed. Zoals u gemerkt zult hebben […]

Continue Reading →

Van de kerkenraad

Corona verandert ons leven al een week of twee. Wie weet wat we over een paar maanden als het ‘nieuwe normaal’ ervaren. Gaan we nog handen schudden, blijven we thuis werken, en hoe zit het met leren op afstand i.p.v. in de klas op school? Gaat het thuisbezorgen het winnen van de winkel op de hoek of in het centrum van dorp of stad? Maar de mens zal altijd het […]

Continue Reading →

Diaconie helpt, ook nu

We hopen dat het u, ondanks deze moeilijke tijden goed gaat. Wij zijn er ons van bewust dat het voor sommigen extra zwaar is door het wegvallen van sociale contacten. Misschien zijn er onder u die te maken hebben met het wegvallen van inkomen en/of wegvallen van hulp van bijvoorbeeld de Voedselbank. Juist in moeilijke tijden willen wij u laten weten dat de diaconie u graag wil helpen. Schroom niet […]

Continue Reading →

Zonder te zien weten dat iemand er is

Het is zondagmiddag en ik ben even gaan uitwaaien op de dijk. Met deze wind gaat dat vanzelf. De wind heeft in elk geval geen ademnood. Vanochtend waren Bernard Zom en ik in de kerk op gepaste afstand van elkaar. U kunt het horen op de website. Het is een eigenaardige ervaring om door de microfoon een bijna lege kerk toe te spreken, maar ik zie dan in gedachten jullie […]

Continue Reading →

Lezingen en overweging 29 maart

Evangelielezing: Matteüs 26: 14 – 17, 47 – 50 Daarop ging een van de twaalf, die met de naam Judas Iskariot, naar de hogepriesters en zei: ‘Wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever?’ Ze betaalden hem dertig zilverstukken. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren. Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood kwamen de leerlingen naar […]

Continue Reading →

Zondagsschool en eetcafé in coronatijd

Lieve kinderen van de zondagsschool en jongeren van ‘t eetcafé, We hopen dat het goed gaat met jullie en dat jullie toch ook plezier beleven aan de online lessen van school die jullie nu zoveel mogelijk krijgen. Alles is even anders dan anders en dat is voor iedereen, voor jong en oud best wel even wennen. Het allerbelangrijkste is dat we op deze manier wel goed voor elkaar zorgen. En daarnaast proberen […]

Continue Reading →

Lezing en overweging 22 maart

Johannes 9. De genezing van een blinde man. 91In het voorbijgaan zag ​Jezus​ iemand die al vanaf zijn geboorte ​blind​ was. 2Zijn ​leerlingen​ vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij ​blind​ was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ 3‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van ​Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. 4Zolang het dag is, moeten we het werk doen van […]

Continue Reading →

Alle bijeenkomsten afgelast tot en met 6 april

In verband met het coronavirus heeft het kabinet maatregelen getroffen die ook onze gemeente raken. De kerkenraad heeft besloten, gelijk aan het advies van de PKN en de burgemeester, om alle bijeenkomsten tot en met 6 april af te lasten. Er zijn geen kerkdiensten op 22, 29 maart en 5 april en ook de gesprekskring Bergambacht van 18 maart, alle vastenmaaltijden, het Paaskaarsen maken en de repetities van de cantorij […]

Continue Reading →