Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Maand: oktober 2019

De kerkvloer

Wanneer kunnen we de kerk weer in gebruik nemen? Dat is de vraag die bij me opkomt als ik dit stukje schrijf en die ook met enige regelmaat gesteld wordt aan alle kerkrentmeesters. Dit vraag gaan we beantwoorden maar eerst een stukje over de voortgang. Met hulp van vele vrijwilligers zijn de voorbereidingen voor de aannemer gestart en met succes afgerond. Iets waar wij trots op mogen zijn en waar […]

Continue Reading →

De Herenbank staat er weer, verdere restauratie nodig

Binnenkort start de laatste fase van de vloer van de kerkzaal, dan volgt nog droogtijd. Wij denken zondag 17 november weer in de eigen kerk de diensten kunnen houden. Inmiddels is de Herenbank al in de kerk geplaatst, deze bank is een monument. We moeten daar zuinig op zijn, echter de conditie van de bank is slecht. Wij denken er hard over om hiervoor een actie te organiseren om de benodigde […]

Continue Reading →

Uit de kerkenraad d.d. 9 oktober 2019

Op woensdag 9 oktober 2019 kwam de kerkenraad bijeen in ’t Achterschip, alweer de 2e maal na de zomervakanties. Helaas waren de diakenen allebei verhinderd. Ook Roel Braakhuis, onze dominee, was nog niet aanwezig i.v.m. zijn ziekte. Het was een volle agenda. Maar er speelt dan ook veel, onder meer de nieuwe vloer, een aantal speciale diensten, de ziekte van onze dominee, de toekomst van de gemeente en het zoeken […]

Continue Reading →

Berichten allerlei

Gemeenteavond Op 20 november, 20.00 uur, wordt een gemeenteavond georganiseerd in de kerk, die dan volgens de planning van de kerkvoogdij, net in gebruik genomen is. Ds. Chris Koole uit Schoonhoven is bereid gevonden deze avond te leiden. Het programma staat nu nog niet geheel vast. In de volgende nieuwsbrief krijgt u hierover meer informatie. Ziekteverloop predikant Zoals u in de overdenking heeft kunnen lezen  is onze predikant weer voorzichtig […]

Continue Reading →

Uitnodiging Peuter-/Kleuterdienst

Zondagmiddag 10 november zijn alle kinderen van harte welkom in de peuter-/kleuterdienst die dit jaar plaats zal vinden in het H. Zanengebouw aan de ds. Hugenholtzstraat te Ammerstol. Het thema van deze viering is “De ark van Noach”. Net als in de grote mensen dienst komen we bij elkaar in de kerk. We steken een kaars aan, zingen liedjes, we luisteren en we worden stil met elkaar. Ook lezen we het verhaal […]

Continue Reading →

Herfstcollecte vervangt de Oudejaarscollecte

Beste Gemeente rond de kerk van Ammerstol. Zoals u tot in 2018 gewend was ontving u in december altijd een enveloppe met brief over de Oudejaarscollecte. Wij menen er goed aan te doen dit te gaan veranderen; december is een dure maand en dan vraagt de kerk ook nog een bijdrage. Daarom hebben wij de Oudejaarscollecte vervroegd en deze heet vanaf nu Herfstcollecte. De bijdrage die wij van u vragen hebben wij […]

Continue Reading →

Kerstmarkt 2019 – 14 december

Op 14 december is de ammerse kerstmarkt dit jaar! Altijd gezellig en voor onze kerk het moment om wat centjes bij elkaar te vergaren. Dit doen we al jaren middels onze verkoopkraam en soms zelfs kramen! Jaar in jaar uit doen we een beroep op iedereen die de kerk een warm hart toe draagt om leuke spullen aan te leveren die wij mogen verkopen vanuit de kraam. Liefst zelf gemaakt, […]

Continue Reading →

Het goede leven

Sinds ruim een maand is de website hetgoedeleven.nl in de lucht, ‘Plek voor bezinning, opinie, inspiratie en ontmoeting vanuit christelijk-sociale waarden’. Het is de redactie gelukt inmiddels een flink aantal partners van naam aan zich te binden, waaronder de Raad van Kerken. Dat betekent dat de wederwaardigheden van Christien Crouwel op haar pelgrimage langs de kerken van de Raad, opgetekend door Teun Jan Tabak, binnenkort niet alleen op de website […]

Continue Reading →

Koffie Achterom laat weer van zich horen

De meeste mensen zijn inmiddels weer terug van vakantie en vele vakantieverhalen of belevenissen van thuis zullen weer over de tafel weerklinken.  Fijn dat er een plek is waar je je verhalen met anderen kunt delen. Een luisterend oor is er altijd wel te vinden. Ook verzorgen de vrijwilligers van Koffie Achterom op vrijdag 1 november a.s.om 12.00 uur weer een pannenkoekenmaaltijd, waar een ieder van harte welkom is. Schrijf je in op de vrijdagmorgen bij Koffie […]

Continue Reading →

De draad weer oppakken

Langzamerhand begin ik mijn werk weer op te pakken. Dat is een hele kunst, merk ik. Vooral om dat geleidelijk aan te doen en niet meteen hals over kop alles weer op te pakken. Gelukkig zijn er verstandige mensen, binnen en buiten de gemeente, met wie ik daar goed over kan overleggen. De steun uit de gemeente doet in elk geval heel goed. Ik ben begonnen met het bezoeken van […]

Continue Reading →