Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Maand: september 2019

Boeiend bezoek aan de Grote of Bartholemeüskerk

Op zaterdag 21 september jl zijn we met een groepje van 15 mensen uit onze kerk naar Schoonhoven getrokken naar de Grote of Bartholemeüskerk. Wist u tussen haakjes dat Schoonhoven drie Bartholomeuskerken telt? Ook de Roomskatholieke Kerk en de Oud-Katholieke Kerk heten zo. Hij is namelijk de beschermheilige van de stad. Hij was een van de 12 apostelen. Na de dood van Jezus is hij gaan prediken in het verre […]

Continue Reading →

Nieuws van ’t Eetcafé voor de jeugd

We zijn dit nieuwe seizoen van start gegaan met maar liefst 13 kinderen! Terwijl de oudste kinderen hun verhaal over de zomermaanden met elkaar deelden in de zithoek hebben de jongste kinderen het eten voorbereid en de tafel gedekt. Vervolgens hebben we met alle kinderen samen gegeten en gezellig bijgekletst zoals te zien is op de foto. De jongere kinderen waren daarna aan de beurt om met elkaar te delen wat er […]

Continue Reading →

Uit de kerkenraad

Op 4 september kwam de kerkenraad bijeen in vergadering. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: Ziekte predikant Sinds 2 juli j.l. heeft onze predikant Roel op advies van de ARBO arts geen werkzaamheden voor onze gemeente kunnen verrichten. Komende week vindt de vervolgafspraak plaats en aan de hand daarvan zullen de scriba, Leo van Veen, en ik afspraken maken over te hervatten werkzaamheden. Intussen hebben wij ds. Gouwens en […]

Continue Reading →

Gesprekskring locatie Bergambacht

De vakantieperiode is weer voorbij en het nieuwe seizoen ligt voor ons. Met elkaar gaan we er weer iets moois van maken. De data voor onze gesprekskringen voor 2019 zijn bekend. Ook dit jaar op de woensdagavond, aanvang 20 uur. De avonden staan onder leiding van ds. Ch. Koole uit Schoonhoven, jullie wel bekend. 25 september 2019 – bij Janny en Wim Kok 30 oktober 2019 – bij Marianne en Leo van Veen […]

Continue Reading →

Werk aan vloer en Herenbank

Een aantal mensen heeft na de dienst enkele weken geleden de foto’s van Sjaak gezien over de werkzaamheden in de kerk. Inmiddels zijn er al weer de nodige werkzaamheden uitgevoerd, op moment van dit schrijven (10 september) zijn de werkzaamheden voor de tegelvloer afgerond. Een kleine tegenvaller maakte dat er wat extra werk aan de vloer gedaan moest worden, dit is afgerond. Als de vloer voldoende droog is zullen de laatste […]

Continue Reading →

Nieuws van de zondagsschool

Op zondag 8 september zijn we na een lange zomervakantie weer gestart met de eerste zondagsschool. Wat gezellig dat er zoveel kinderen waren! En wat hebben we hard gewerkt! We zijn creatief aan de slag gegaan met het thema ‘je favoriete Bijbelverhaal’. Tijdens de startdienst op 29 september  gaan we hiermee verder en kunt u ook het resultaat bewonderen. Hieronder vindt u tot en met de kerst de data waarop […]

Continue Reading →