Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Maand: februari 2019

Hoofdrollen The Passion 2019 onthuld

Edwin Jonker en Edsilia Rombley vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in de negende editie van The Passion. Het muzikale paasevenement vindt op donderdag 18 april plaats in Dordrecht. De verteller van The Passion 2019 is Martijn Krabbé. Zangers Lucas Hamming en Paul Sinha vertolken de rollen van de discipelen Judas en Petrus en acteur Porgy Franssen speelt het Pilatus-personage. Klaas van Kruistum zal verslag doen van […]

Continue Reading →

Uit de kerkenraad februari 2019

Op 13 februari 2019 kwam de kerkenraad bijeen. Ook onze dominee was aanwezig. Vanzelfsprekend hebben we gesproken hoe het met hem gaat en welke taken hij weer aan het oppakken is. Afspraak is dat hij zich vooral richt op pastorale bezoekjes en de diensten waar hij de komende weken in zou voorgaan. Daarnaast van lieverlede weer wat andere dingen als een gesprekje met de Rommelmarkt-commissie (omdat de Rommelmarkt er ook […]

Continue Reading →

Gemeenteavond over de nieuwe vloer

Beste gemeente, Komende dinsdagavond, 19 februari, willen we jullie graag bijpraten over de de nieuwe vloer die we willen gaan aanleggen. We hebben inmiddels deze klus mogen opdragen aan bouwbedrijf Den Hoed uit Bergambacht, maar daarmee kunnen we nog niet achterover leunen en wachten tot de vloer klaar is. We zullen zelf ook de nodige voorbereidende werkzaamheden moeten gaan verrichten, maar daarover horen jullie meer op de gemeenteavond. Iedereen is […]

Continue Reading →

Dit broze bestaan

Momenteel lees ik het boek: Dit broze bestaan; Over het geloof in God de Schepper, van Willem Maarten Dekker. Een zeer leesbaar boek en heel geschikt om telkens in kleine stukjes te lezen en te overwegen. Denkstof ook voor de komende veertigdagentijd, waarin wij ons bezinnen op wie wij zijn en wie God voor ons is op weg naar Pasen. Willem Maarten Dekker overweegt ook de zondeval van de mens […]

Continue Reading →

Veertigdagentijd

De 40-dagentijd zijn de 40 dagen voor Pasen. Veel Christenen vasten in die periode op de een of andere wijze. In de 40-dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start mogen maken en dat we Zijn liefde mogen delen met anderen. NB: Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Omdat Pasen elk jaar op een andere datum […]

Continue Reading →

Een goed gesprek tussen jong en oud

Dit jaar is het thema van het kerkelijk jaar “Een goed gesprek”. Iedere 2e vrijdag van de maand vind er tijdens een gezamenlijk bereide maaltijd een goed, en vooral gezellig gesprek plaats tussen en met jongeren van 12 t/m 17 jaar. Op een ongedwongen manier wordt lief en leed gedeeld met elkaar. Om elkaar, jong en oud wat beter te leren kennen organiseren wij – de jongeren van het eetcafé – een […]

Continue Reading →

Zinzondag op 17 maart: Wat weet u eigenlijk van de islam?

Lekkerkerk, 17 maart: Een lezing door Kamel Essabane In het publieke domein wordt vaak over de islam gesproken alsof we precies weten wat we dan bedoelen en waar we het over hebben. Maar is dit wel zo? Net zomin als over het christendom bestaan er over de islam eenduidige opvattingen. Het zijn complexe grootheden. Maar wat weten we nu eigenlijk zelf van de islam en is het niet tijd voor een […]

Continue Reading →

Gemeenteavond over de kerkvloer op 19 februari

Dinsdag 19 februari organiseren wij een gemeenteavond met als onderwerp de vloer. Het plan hoe wij dit gaan uitvoeren komt ter sprake, de keuze van de kleur van de vloer zal aan de orde komen, net als de wijze waarop dit plan gefinancierd gaat worden. Ook al gaat het om een groot bedrag, toch willen wij veel taken zelf doen en daar hebben wij vrijwilligers voor nodig. Daarnaast zullen we ook stil […]

Continue Reading →

Auteursrecht: houdt uw gemeente zich aan de wet?

De redactie en de kerkenraad zijn aan het uitzoeken waar de eredienst, de website en de nieuwsbrief raken aan het auteursrecht. Een aantal zaken zijn al wel geregeld, een aantal andere behoeven onderzoek, toelichting en adviezen. Onderstaand artikel verscheen onlangs op de website van de PKN en is een mooie inleiding op deze ingewikkelde materie. Hoe eerlijk is úw gemeente als het gaat om auteursrecht? Niet iedereen is op de […]

Continue Reading →

PDC de Herberg zoekt kookvrijwilligers

In de meer dan 25 jaar dat de Herberg bestaat, is het maar een keer voorgekomen dat er bij gebrek aan een vrijwilliger niet gekookt kon worden. Maar nu ziet het er naar uit dat dit veel vaker gaat gebeuren. We komen chronisch keukenvrijwilligers te kort. De vrijwilligers die er zijn, zijn enthousiast, maar kunnen echt niet nog meer ingezet worden. Daarom een dringende oproep. Wilt u met ons meezoeken? […]

Continue Reading →