Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Maand: januari 2019

Wereldgebedsdag op 1 maart in Ammerstol

Op 1 maart aanstaande zal de jaarlijkse Wereldgebedsdag gehouden worden in de kerk van Ammerstol, aanvang 19.30 uur. Op deze dag staan 24 uur lang de deuren van christelijke kerken open en zal in honderden talen het woord verspreidt worden. Dit jaar is gekozen voor het thema “Welkom, God nodigt je uit!”. De samenstelling van deze dienst is van de hand van vrouwen uit Slovenië. Door de hele orde van dienst gaat het […]

Continue Reading →

‘Mijn heldere afgrond’

Voor het blad van de Hoeksteen: “Samen” heb ik het volgende stuk geschreven. Ook na herlezen blijft het een dierbaar verhaal. Ik deel het graag opnieuw (met de Gemeente rond de kerk van Ammerstol). Een aantal edities geleden van “Samen” heb ik het boek genoemd van Christian Wiman, ‘Mijn heldere afgrond’. Het is momenteel mijn meditatieboek. Christian Wiman is een dichter en hij schrijft als een dichter in korte teksten, […]

Continue Reading →

Uit de kerkenraad

Woensdag 9 januari was de eerste vergadering van de kerkenraad in 2019. Voor het eerst zonder Sjaak van Buren als ouderling-kerkvoogd en zonder de zieke dominee en zieke voorzitter. De vergadering stond vooral in het teken van terug- en vooruitkijken. Terugkijken naar de diensten in december, de advent, de kerst, de kerstviering van de zondagschool en de Top2000-dienst. Telkens een volle kerk en mooie diensten die, dankzij de inzet en […]

Continue Reading →

Terugblik TOP 2000 dienst

Zo aan het begin van het nieuwe jaar blikken we even terug op onze Top 2000 dienst. Hij viel midden in een drukke kerkelijke periode met het kerstfeest nog maar net achter de rug. Daarom vinden wij het extra bijzonder dat zo velen de dienst hebben bijgewoond! We hebben er met elkaar veel plezier aan beleefd om de dienst samen te stellen, het thema te kiezen en de mooiste liedjes […]

Continue Reading →

2018 in vogelvlucht

Half januari 2019, het nieuwe jaar is begonnen en 2018 laten we achter ons met alle herinneringen die we aan dat jaar hebben, met alle activiteiten die er hebben plaatsgevonden. Dat waren er vele. Ik doe een greep uit de activiteiten en ben me ervan bewust dat niet alles wordt genoemd. Wat betreft de kerkdiensten denk ik aan de “Passiedienst” die de zondag voor Pasen werd gehouden. Wat een mooie […]

Continue Reading →

Zinzondag in Ammerstol op 10 februari 2019: Lezing door Wim Cappers over de wereldlijke houding tegenover de dood.

Op zondagmiddag 10 februari verzorgt dr. Wim Cappers op uitnodiging van de kerk in Ammerstol en onze VVP een PowerPointpresentatie in de kerk in Ammerstol. Onderwerp van de presentatie is: “Samenkomst, stakingen en strijdliederen; de rode familie en de wereldlijke houding tegenover de dood”. Ammerstol stond enkele decennia geleden bekend als het Moskou aan de Lek. In het arbeidersdorp maakten socialisten en communisten de dienst uit. Zij geloofden niet in […]

Continue Reading →

Nieuws van de diaconie

Beste mensen, een woord van dank voor iedereen die op welke wijze dan ook hun gaven het afgelopen jaar aan de diaconie hebben toevertrouwd. Op deze wijze kunnen wij een steentje bijdragen aan het versterken van de diaconale activiteiten ver weg of dicht(er)bij. Zo mochten wij bijvoorbeeld met de Kerstdagen en rondom Oud en Nieuw mensen verblijden met oliebollen, een kerstpakket  of een ander extraatje. Mensen die om wat voor reden […]

Continue Reading →

Rommelmarkt 18 mei 2019

Vooraankondiging, schrijf het alvast in uw agenda: De gezelligste rommelmarkt van de Krimpenerwaard start op zaterdag 18 mei om half tien in de ochtend en eindigt om 13:30 uur. Op de dag zelf kunt u, behalve veel spullen kopen, ook genieten van vrolijke muziek en lekker eten en drinken. Mooi weer kunnen we niet garanderen, gezelligheid wel! De leden van de commissie doen in hun vrije tijd hun best om […]

Continue Reading →