Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Maand: december 2018

Bijbellezer zoekt naar licht en vertrouwen

Bijbellezers zoeken naar liefde, licht, genade en vertrouwen. Dat waren in 2018 de meest gebruikte zoekwoorden op debijbel.nl. De populairste bijbelteksten waren Psalm 23 en Johannes 1. In totaal werd de Bijbel 8,9 miljoen keer digitaal geopend. Deze en andere feiten over debijbel.nl, zie afbeelding. Lees ook meer op https://www.debijbel.nl/blog/bijbellezer-zoekt-naar-liefde-en-vertrouwen  

Continue Reading →

Kerstboodschap ds. René de Reuver (scriba PKN): ‘Wees niet bang!’

Angst: het is een rode draad in onze samenleving, analyseert scriba ds. René de Reuver. Angst voor ziekte, voor gebrekkig ouder worden, voor verlies van grip op het leven … “Er is echter een tegenverhaal. Het verhaal van God die zegt: ‘Wees niet bang’.” In onze samenleving waart een spook rond: het spook van de angst. Angst is als een veelkoppig monster. Je kunt het bestrijden en het monster een […]

Continue Reading →

Aantal christenen neemt af, maar nieuwe groepen staan op

De ontkerkelijking en teruggang in het christelijk geloof blijft doorzetten in Nederland. Daar staat tegenover dat jonge kerkleden juist steeds gemotiveerder zijn. Bovendien vormen de christenmigranten een steeds belangrijkere christelijke geloofsgroep. Dit wordt duidelijk uit het SCP-rapport ‘Christenen in Nederland: kerkelijke deelname en christelijke gelovigheid’ dat gisteren is gepubliceerd. Onder de jonge kerkleden neemt de betrokkenheid bij kerk en geloof steeds meer toe. Zij typeren zichzelf vaker als uitgesproken gelovig […]

Continue Reading →

debijbel.nl: HSV, leesplannen en een verbeterde zoekfunctie

De Herziene Statenvertaling is als brug tussen de Statenvertaling en de lezer van nu een geliefde bijbelvertaling in Nederland. Deze wordt op debijbel.nl, naast de Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal, veel gelezen. We zijn dan ook blij dat we samen met Royal Jongbloed en de Stichting HSV deze vertaling vanaf vandaag kunnen aanbieden in onze app Mijn Bijbel en op debijbel.nl. Zie voor meer informatie debijbel.nl/hsv en […]

Continue Reading →

Uit de Kerkenraad

Op woensdag 12 december, een week na Sint Nicolaas, is de kerkenraad bijeen geweest voor de laatste reguliere vergadering van 2018. Omdat de voorzitter Jannie v.d. Oever herstellend is van een goed verlopen heupoperatie, zat José Bos voor. Bij de opening hebben we aan de hand van een artikel van dhr. A.P.J. van Ligten (theoloog en vertaler van o.a. Karl Barth) stil gestaan bij wat wij bedoelen met het woord […]

Continue Reading →

Top 2000 dienst op 30 december

Op zondag 30 december om 10.00 uur is in onze kerk een bijzondere TOP-2000 dienst met als thema: Morgen wordt het beter! Gedurende de kerstmarkt hebben de bezoekers hun Top-2000 verzoeknummers in de kerstboom kunnen hangen en al deze liedjes komen, op welke wijze dan ook, in de dienst terug. Een live bandje verzorgd de muzikale omlijsting! De opbrengst van de collecte is voor het daklozenproject van Leger des Heils. Iedereen […]

Continue Reading →

Kerst: God met ons

Onze kleinzoon kreeg van Sinterklaas een Spiderman-pak. Hij trok het aan en voelde zich geweldig. Hij riep: “is er iemand in nood?” Lucas vertelt in het begin van zijn verhaal over Jezus hoe Maria zingt: God heeft mij gezien, klein gemaakt als ik ben, en Zacharias: Hij herinnert zich zijn verbond in Abraham (..) dat wij in zijn nabijheid zullen leven. Twee mensen, klein gemaakt en stomgeslagen, zingen van God […]

Continue Reading →

Aan medewerkers van de Actie Kerkbalans 2019

Beste medewerker Kerkbalans, “Actie Kerkbalans” t.b.v. de Gemeente rond de Kerk van Ammerstol wordt dit jaar van 19 januari t/m 2 februari gehouden. Wij vragen jullie vriendelijk ons weer te helpen, vele handen maken immers licht werk! Hoe groter het aantal helpers, hoe kleiner het aantal adressen per wijk. Mogen wij op jullie medewerking rekenen? Het gaat er tenslotte om, met elkaar er voor te zorgen, dat onze kerk kan blijven bestaan, dat […]

Continue Reading →

Nieuws van de zondagsschool

Wij zijn weer druk aan het oefenen voor het kinderkerstfeest! Komt u ook op zondag 23 december naar deze gezellige kerkdienst? De dienst start om 16.00 uur. De deur is open vanaf 15.30 uur. Jong en oud van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!! Na de dienst is er traditiegetrouw koffie, thee en chocomel! Vakantie Op zondag 30 december en zondag 6 januari is het kerstvakantie en dan is […]

Continue Reading →