Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Maand: november 2018

Lezing: “Positief zijn in je dagelijks leven”

Op vrijdagavond 14 december vanaf 19:30 uur biedt de kerk van Ammerstol onderdak aan de lezing “Positief zijn in je dagelijkse leven” door boeddhistische leraar Jigmé Namgyal. Hoe kunnen we positief en vreugdevol leven ondanks het verdriet en de tegenslagen die bij het leven horen? Een vredige geest ontwikkelen is de sleutel: ben je vol negatieve oordelen, dan voel je je niet verbonden met anderen. Hierdoor kunnen gevoelens van eenzaamheid ontstaan. Is een positieve houding niet de verbinding tussen […]

Continue Reading →

PKN: “Mogen vrijwilligers dopen of moet een predikant dat doen? “

Moet lidmaatschap van de kerk verplicht zijn? Mogen vrijwilligers dopen of moet een predikant dat doen? Vragen die boven komen nu nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de Protestantse Kerk volwassen aan het worden zijn. Vanaf januari kunt u meedenken over dit soort fundamentele vragen, op een van de vier bijeenkomsten in het land. Nederland is steeds diverser geworden. Om het evangelie met onze samenleving te delen, zijn daarom nieuwe vormen […]

Continue Reading →

Zonder strijd geen overwinning

De eerste christenen leefden anders dan de meeste mensen om hen heen. Zij brachten geen offers, gingen niet naar een tempel, noemden Christus ‘de Heer’ en niet de keizer. De eerste christenen hadden ieder een heel eigen achtergrond: er waren slaven, maar ook vrije mensen, joden, maar ook niet-joden (uit de volken, Gojim, heidenen) mannen en vrouwen. En als de christenen bij elkaar kwamen om samen de maaltijd te vieren, […]

Continue Reading →

Uit de Kerkenraad

Op woensdag 7 november 2018 kwam de kerkenraad bijeen voor de maandelijkse vergadering. Erna verzorgde de opening met een spiegelverhaal bij Johannes 11: “Van de rups en de vlinder.” Vervolgens hebben we ons bezonnen op hoe mensen de nabijheid van God en diens aanwezigheid ervaren. Dit o.a. aan de hand van Jacobus 5, 7 – 20, waarmee ook de in het Dienstboek voor de Kerken genoemde mogelijkheid van ziekenzalving is […]

Continue Reading →

Gemeenteavond, een terugblik

Afgelopen dinsdag 13 november vond de gemeenteavond plaats.  Twintig gemeenteleden mochten we verwelkomen. In de gesprekken die plaatsvonden verdiepten we ons in ons geloof. Wat geloven wij, hoe en wanneer spreken we daarover met anderen. Hoe gaan of gingen we daarover in discussie met kinderen in onze gemeente, onze eigen kinderen en kleinkinderen en wat geven wij ze daardoor mee. Een interessante avond waarin de deelnemers aangaven het heel zinvol […]

Continue Reading →

PDC de Herberg zoekt diaconale medewerkers

Heb je je studie afgerond of ben je gestopt met je studie? Wil je graag wat betekenen voor een ander en jezelf verder ontwikkelen? Dan vind je bij Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg een unieke invulling. De Herberg is op zoek voor de periode van december 2018 t/m juni 2019 naar een enthousiaste jongere met een flexibele instelling. Kijk voor meer informatie voor de functie diaconaal medewerker op www.pdcdeherberg.nl/vacatures.

Continue Reading →

Eindejaarscollecte 2018: “Een goed gesprek”

Eind december kunt u onderstaande brief in de bus verwachten. Vriendelijk verzoek deze goed te lezen. Laat ieder zoveel geven als hij/zij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. (Naar 2 Korintiërs 9,7)   Lieve mensen rondom de kerk van Ammerstol, We praten heel wat af, ook in de kerk. We hebben het over van alles en nog wat. Maar wanneer is een […]

Continue Reading →

Peuter/kleuterdienst was een succes!

Op zondag 4 november heeft de peuter/kleuterdienst plaats gevonden en het was weer een succes! We hebben zo’n 20 kinderen mogen verwelkomen, dit was meer dan de vorige jaren. Erg fijn dat er zoveel animo was! De kinderen hadden hun ingekleurde visje aan de parasol gehangen zodat het net leek of ze echt zwommen. En tijdens het verhaal uit het boek ‘de mooiste vis van de zee’ deden de kinderen […]

Continue Reading →

Nieuws van Koffie Achterom

Op vrijdag 19 oktober vierden wij het 11-jarig bestaan van de Koffie Achterom. Iets extra`s bij de koffie en het traditionele advocaatje met slagroom gaf een feestelijk tintje aan dit feit. Koffie Achterom is niet meer weg te denken in Ammerstol en daar buiten. Wekelijks ontvangen wij onze trouwe gasten. Heeft u ook zin of behoefte aan een lekker kopje koffie en een praatje of een luisterend oor, u bent iedere […]

Continue Reading →

Nieuws van de zondagsschool

Kerst Wij zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het kinderkerstfeest. Op zondag 18 november beginnen wij met het oefenen hiervoor. Het kinderkerstfeest vindt dit jaar plaats op zondag 23 december om 16.00 uur. Jong en oud van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!! Na de dienst is er traditiegetrouw koffie, thee en chocomel! Bijbelverhalen In november worden er verhalen verteld uit het Bijbelboek Marcus over het […]

Continue Reading →