Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Maand: juni 2018

Pausbezoek Wereldraad van Kerken ontroert ds. Karin van den Broeke

Paus Franciscus bezocht deze week de vergadering van het centraal comité (bestuur) van de Wereldraad van Kerken. Ds. Karin van den Broeke is namens de Protestantse Kerk bestuurslid van de Wereldraad van Kerken. Het bezoek van de paus raakt haar veel meer dan ze van tevoren had gedacht. ‘Wij zijn pelgrims op dezelfde weg’. Al vanaf het allereerste treffen van het uitvoerend comité is een zekere spanning voelbaar: de paus […]

Continue Reading →

Koffie Achterom gaat door in de zomer en organiseert barbecue

De zomer is weer aangebroken en velen zullen deze maanden weer voor een paar weekjes lekker op vakantie gaan, maar voor de mensen die thuis blijven, zijn wij ook gedurende de zomermaanden gewoon elke vrijdag aanwezig om een lekker bakkie koffie te schenken en wat bij te praten in ’t Achterschip. Ook dit jaar organiseren wij voor de thuisblijvers weer een barbecue en wel op vrijdag 3 augustus vanaf 17.00 uur. Met […]

Continue Reading →

Hoe ver staat het met de vloer?

Na de gemeenteavond is het voor de lezers van de nieuwsbrief vrij stil geweest over de stand van zaken van onze nieuwe vloer. Eerst kijk ik even terug en daarna vooruit naar de plannen en hoe ver ze gevorderd zijn. De documenten die te maken hebben met dit plan staan in mijn mapje projecten. Daar staan eerst het funderingsherstel en dan het dak in. We dachten dat de koek voor […]

Continue Reading →

Uit de kerkenraad

Nieuwsbrief/website Op de kerkenraadsvergadering van 13 juni hebben we de opmerkingen en aanwijzingen besproken die er door verschillende mensen uit de gemeente zijn gemaakt over de nieuwsbrief en de website. Op de eerstkomende redactievergadering gaan we uiteraard deze opmerkingen bespreken. Ik wil nu alvast ingaan op een veel gehoorde “klacht”, namelijk het ontbreken van telefoonnummers van predikant en scriba en de rekeningnummers van de kerkvoogdij en de diaconie. Het spreekt […]

Continue Reading →

Rommelmarkt: even nagenieten

Het zit er weer op, de jaarlijkse rommelmarkt voor de kerk in Ammerstol, En de opbrengst mag er zijn, een record! (€13.850) Daar is dan ook hard voor gewerkt. Velen van u hebben de hele week spullen opgehaald bij de mensen thuis, anderen hebben die spullen gesorteerd en in dozen gedaan. De kerk stond weer stampvol. Op vrijdagavond zijn de kramen geplaatst en zaterdagmorgen vroeg is de kerk leeggeruimd en […]

Continue Reading →

Eetcafé jeugd 12-18 jaar: dollen en delen

Vanaf het begin van ’t Eetcafé is Nel Rabouw betrokken geweest als begeleidster. Nu Nel heeft aangegeven te willen stoppen, zodat er weer tijd vrij komt voor iets anders waar ze graag haar energie in steekt. We hebben tijdens de overstapdienst op 3 juni afscheid van haar genomen met een bloemetje en met een door de jeugd gemaakt afscheidsbordje. Ook heeft ’t Eetcafe Melanie en Daniel van harte welkom geheten […]

Continue Reading →

Privacy verklaring

Nieuwe Wet op de Privacy Op 25 mei 2018 ging de nieuwe wet op de privacy in. Dit betekent dat wij als kerkelijke gemeente gebonden zijn aan de dan geldende regels betreffende de website, de nieuwsvoorziening en de persoonsgegevens van onze leden c.q. vrienden . Persoonsgegevens: De Gemeente rond de Kerk van Ammerstol houdt de gegevens van leden en sympatisanten bij in het LRP, het Landelijk Ledenregistratie systeem van de […]

Continue Reading →

Kloosterdag 6 oktober in het klooster van Haastrecht

Dit jaar houden wij weer een kloosterdag op zaterdag 6 oktober van 10 tot 15.30 uur. Centraal staan de zaligsprekingen aan het begin van de Bergrede (Mat. 5, 1–12). In die zaligsprekingen of gelukwensen van Jezus, staan eigenschappen genoemd van mensen die geloven en bij God willen horen. Want geloof zit niet in woorden, maar in wie wij zijn en wat wij doen, wat ons kenmerkt als gelovige mensen. Wie […]

Continue Reading →

Wat doet de diaconie?

Een belangrijk college in de kerkenraad is de diaconie. Af en toe is er in de nieuwsbrief een artikel gewijd aan de diaconie, zoals in die van april (wist u dat?), in die van mei (opbrengst collect en ontvangen pakken koffie) enz enz. Maar wat doet de diaconie nu eigenlijk? Ik vroeg het aan José Bos, die nu al 10 jaar diaken is. José, wat is eigenlijk het werk van […]

Continue Reading →

Vakantie: loslaten en waarderen

Ik gebruik de laatste jaren een agenda die 18 maanden beslaat: van 1 juli in het ene jaar tot en met 31 december van het jaar daarop. Er kan een heel seizoen in, handig voor alle afspraken, en een heel jaar, handig voor alle preekbeurten. De nieuwe agenda ligt nu voor mij op mijn bureau heerlijk leeg te wezen. Hij of zij, want dat is bij agenda’s niet zo duidelijk, […]

Continue Reading →