Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Maand: april 2018

Start project over mogelijke aanpassingen in Protestantse Kerk

De komst van diverse nieuwe vormen van kerkzijn in de afgelopen tien jaar, roept vragen op rond de structuur en organisatie van de Protestantse Kerk. Scriba René de Reuver roept alle betrokkenen op om hierover mee te denken, in het project ‘Mozaïek van Kerkplekken’. In 2018 wordt nog niet besloten over mogelijke aanpassingen in ons kerkzijn; dit jaar staat in het teken van onderzoek en het gesprek hierover. Vanuit de […]

Continue Reading →

Vrijwilligerswerk in PDC de Herberg

Ben je toe aan een break? Weet je nog niet wat je moet gaan studeren? Wil je graag een tijdje iets voor een ander doen? Denk dan eens aan een diaconaal jaar in de Herberg. Samen met een paar andere jongeren leer je waardevolle dingen. Heel praktisch: maaltijden bereiden, receptiewerk, huishoudelijk werk en andere dingen die passen bij jou. Maar ook leer je omgaan met mensen, samenwerken, en jezelf beter […]

Continue Reading →

GeNOOTen

In de kerkdienst van afgelopen zondag 22 april verleende het dubbelkwartet GeNOOTen uit Utrecht haar medewerking. Mooi en zuiver klonken de liederen, zoals Ubi Caritas van Ola Gjeilo, Bless the Lord en Christus factus est, van Caralita Vincenten.  De dirigent van het koor, dat a capella zong, begeleidde op de piano ook de samenzang van de gemeente en speelde een prachtige solo na de overdenking. Een sfeervolle dienst waarvan iedereen […]

Continue Reading →

Dauwtrappen met Hemelvaart

10 mei, Hemelvaartsdag en dus traditiegetrouw: dauwtrappen! We verzamelen om 7 ‘s morgens in de kerk en vertrekken daarna voor een wandeling naar een verrassende bestemming. Totale afstand ongeveer 6 kilometer. Trek goede wandelschoenen aan! Het thema wordt verzorgd door Roel en na afloop ontbijten we gezamenlijk in het Achterschip. Opgeven bij Tineke of Jannie. Zie ook de intekenlijst in de kerk.

Continue Reading →

God ontmoeten buiten de kerkmuren

Eens per maand komt een groep jonge mensen in een café in Zwolle samen om over een zingevingsvraag te praten. ‘Voor de toekomst van de kerk is het noodzakelijk dat mensen weer leren waar het het geloof over gaat’, vindt stadspastor Mariska van Beusichem, die Wijn & Wijsheid introduceerde. Een clubje vriendinnen kletst bij, een stel dineert bij kaarslicht en achterin grand café Het Wijnhuis zitten zeven mensen bij elkaar […]

Continue Reading →

Rommelmarkt op 9 juni, aanvang 9.30 uur

De gezelligste rommelmarkt van de Krimpenerwaard start op zaterdag 9 juni om half tien in de ochtend en eindigt om 13:30 uur. Op de dag zelf kunt u, behalve veel spullen kopen, ook genieten van vrolijke muziek van de Zalmvissers en lekker eten en drinken. Mooi weer kunnen we niet garanderen, gezelligheid wel! De leden van de commissie doen in hun vrije tijd hun best om het ophalen, het uitzoeken, […]

Continue Reading →

Tot wie maakt het geloof ons?

Geloven is geen rechtlijnige aangelegenheid. Wie onder woorden wil brengen wat wij in onze gemeente geloven, ontkomt er niet aan om op het oog tegenstrijdige uitspraken te doen. Bij voorbeeld: gelovige mensen proberen vredelievend te zijn. Brengen wij mensen dan de vrede tot stand in deze wereld? Zo te merken niet, en God is degene die ons vrede zal geven in Christus. Jezus heeft immers gezegd: mijn vrede geef ik […]

Continue Reading →

Uit de Kerkenraad

Ook in maart en in april is de kerkenraad bijeen geweest voor haar maandelijkse vergadering. In maart was veel aandacht voor de voorbereiding van de Paastijd en de daarbij behorende diensten, zowel praktische dingen om de diensten goed te laten verlopen, als bijvoorbeeld de inhoud van de Paasgroet. In de april hebben we teruggekeken naar de diensten in de Paastijd, wat hebben we van u daar over gehoord, en wat […]

Continue Reading →

Expositie groot succes

In het kader van de jaarlijkse kunstroute Ammerstol/Groot-Ammers, exposeerden Gabriëlle Kocken en Hansje van der Scheur, beiden uit Ammerstol, in de kerk. Gabriëlle toonde haar schilderijen. Prachtige werken in de kunstvorm pointillisme. Hansje toonde o.a. beelden en zelfgemaakte sieraden van natuurlijke materialen. Het was een gezellig gebeuren, met hapjes en drankjes en gitaarmuziek! De foto’s zijn gemaakt door Marcel van Kanten.

Continue Reading →