Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Maand: maart 2018

The Passion in Ammerstol

Het verhaal eindigt niet bij het kruis en het graf We hebben het beleefd, met elkaar, de Passiondienst. Met de kinderen van de zondagsschool die zingend binnenkwamen met de palmtakken: Dans en zing, hosanna voor de koning! Met de liederen gezongen door Liselotte en Coen. Met de band, Sebastiaan en Coen gitaar en Leela op de ritmebox. Met de lectoren Rudy en Esther, die weergaven hoe het met ons zit, met onze […]

Continue Reading →

Vervangen leien kerk begonnen

Vorige week dinsdag 20 maart heeft aannemer Bogaerts – Van Nuland B.V. uit Ravenstein eindelijk kunnen beginnen met het vernieuwen van de leien aan de zuidzijde op het dak van de kerk. De planning was januari, maar door de vele regen die in het najaar van 2017 is gevallen hebben de voorgaande opdrachten van de aannemer flinke vertraging opgelopen “en liep het werk uit”. Als het weer meezit duurt het […]

Continue Reading →

Bloemschikking 6e zondag in de 40 dagentijd

‘Palmarum’ – Marcus 11: 1 – 11 ‘De intocht in Jeruzalem’ De bloemschikking van deze 6e zondag in de Veertigdagentijd verwijst naar een gedeelte in het Evangelie naar Marcus, het verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem. Jezus wordt als een koning binnengehaald, maar de ezel waarop hij zit weerspiegelt het tegenovergestelde. De mensen leggen hun mantels als een rode loper over de weg. Nu roepen zij nog ‘hosanna’, maar al […]

Continue Reading →

Nieuws van de diaconie

Wist u: Dat de diaconie een toename ziet  in hulpvragen. Op wat voor gebied dan ook. Wij ervaren dat wij als diakenen hierin met name een ondersteunende dan wel bemiddelende taak hebben. Dat de diaconie op komt voor rechten van mensen. Samen met de direct betrokkenen en met betreffende organisaties en of instanties. Dat de diaconie het maatschappelijk werk van de kerk is. Wij bieden hulp waar nodig meestal daar […]

Continue Reading →

Bloemschikking 5e zondag in de Veertigdagentijd

De bloemschikking van deze 5e zondag in de Veertigdagentijd verwijst naar een gedeelte in het Evangelie naar Johannes, waar Jezus vertelt over een graankorrel. Alleen als de graankorrel sterft ontstaat er nieuw leven. Wie kiest voor de weg van de onvoorwaardelijke liefde zal honderdvoudig vrucht dragen. In de bloemschikking zien we graankorrels in donkere aarde en ook korenaren.   Schikking: Greet Jongkind Foto: Sjaak van Buren

Continue Reading →

Paasgroet aan de gemeente rondom de kerk van Ammerstol

Van de minister-president tot het gesprek dat wij onderling voeren; er is één woord dat gebruikt wordt: dreiging. Als wij niet oppassen dan worden wij bange mensen, of we zijn het al. Dat de statistieken aangeven dat ons land nooit zo veilig is geweest als in onze tijd, is niet sterk genoeg om minder bang te worden. Angst is niet alleen besmettelijk, angst vreet aan de ziel. En weet zich […]

Continue Reading →

Liedsuggesties gevraagd

Gisteren was de kerkenraad bijeen. Daar is onder meer gesproken over de mogelijkheid eens wat andere liederen te zingen. Wel willen we ons daarbij beperken tot het Liedboek. Daar staan er zo’n 1100 in, waarvan we in de praktijk door het jaar heen misschien maar 200 of 300 regelmatig zingen. Zonde, want er staan veel andere mooie liederen in die het waard zijn ook zo nu en dan aandacht te […]

Continue Reading →

Nieuws van de Zondagsschool

U heeft in 2018 nog weinig van ons gehoord. Onze excuses daarvoor. Het betekent gelukkig ook niet dat we stilgezeten hebben bij de zondagsschool. 40 dagen tijd We zijn in januari gestart met het lezen van Bijbelverhalen die gaan over het leven van Jezus. Ook nu de 40 dagen tijd begonnen is luisteren we naar verhalen over Jezus. We spreken met elkaar over de moeilijke dingen die Hij meemaakt heeft […]

Continue Reading →