Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Maand: februari 2018

Enkele filmlocaties en passages onthuld van de Ammerse Passion

Vooruitblik op onze Passion dienst op 25 maart a.s. om 10.00 uur! Zo maar een paar filmlocaties en passages… We staan aan het begin! Iedereen is blij, vrolijk en vol verwachting! Jezus komt in hun stad, nu gaat het gebeuren! Op een geheime plaats houdt Jezus het Pesachmaal met zijn vrienden. Pesach het feest van bevrijding uit slavenland, Pesach het feest van de lente, van vreugde en van eten en […]

Continue Reading →

Gesprek over euthanasie

Op 20 februari zaten wij met dertien mensen rond de tafel in ’t Achterschip om met elkaar te praten over euthanasie. Het was goed om bij elkaar te zijn. Het was niet een theoretische discussie over de vraag of een mens wel of niet mag kiezen om te sterven als hij of zij dat wil. Wij spraken vanuit onze eigen ervaring met ziekte en dood. En de persoonlijke betrokkenheid maakte […]

Continue Reading →

De vloer eruit?

Al lange tijd ergerden wij (de kerkvoogdij) ons aan de opstaande rand van de houten vloer in het midden van de kerkzaal en de staat van de vloerbedekking ernaast. Het vervangen van de vloerbedekking zat al wel in de planning, maar de houten vloer vervangen…? Dat zou een te kostbare operatie worden. Onder de houten vloer zit namelijk alleen een laagje stampbeton. Het verwijderen van de houten vloer zou betekenen dat […]

Continue Reading →

Bloemschikking 2e zondag in de Veertigdagentijd

25 februari 2018 ‘Reminiscere’ – Marcus 9: 2 – 10 ‘De verheerlijking op de berg’ De bloemschikking van deze 2e zondag in de Veertigdagentijd verwijst naar een gedeelte in het Evangelie naar Marcus, waar Jezus met drie van de leerlingen de berg op gaat om te bidden. De leerlingen zien hoe Jezus ‘even’ wordt opgetild in het licht, even mag hij baden in het licht van Gods onvoorwaardelijke liefde.

Continue Reading →

“Muziek uit de hemel”

Op zondagmiddag 11 maart verzorgt ds. Theo Hop uit Hiilegom op uitnodiging van de VVP afdeling Lekkerkerk en omstreken een muzikale lezing over “muziek uit de hemel”. In deze bijeenkomst laat Theo Hop muziek horen uit de Russisch Orthodoxe Kerk. Hij is een groot kenner en liefhebber van deze muziek. Iedereen die de muziek hoort is onder de indruk: de meeslepende melodieën, de lage basstemmen, de muzikale afwisselingen. In de […]

Continue Reading →

Bloemschikking 1e zondag in de Veertigdagentijd

18 februari 2018 ‘Invocabit’ – Marcus 1: 12 – 15 ‘De verzoeking in de woestijn’. De bloemschikking van deze 1e zondag in de Veertigdagentijd verwijst naar een gedeelte in het Evangelie naar Marcus: veertig dagen trekt Jezus zich terug in de woestijn, een tijd van bezinning, voordat hij aan zijn opdracht begint. Hij weerstaat alle verleiding en kiest voor de weg van onvoorwaardelijke liefde en trouw.     Schikking: Greet Jongkind […]

Continue Reading →

Gezellige Tiroler avond brengt € 1400 op

“Bedankt voor alle leuke en lieve reacties en het belangrijkste: dat iedereen het zo gezellig en leuk vond in de Kerk van Ammerstol. Fijn dat iedereen zo heeft genoten. De totale opbrengst is na aftrek kosten en opbrengst drank € 1401,90 een bedrag waar we weer trots op kunnen zijn en wat de kerk weer goed kan gebruiken.” Aldus organisator Bea van Rijswijk op Facebook. Voor honderd mensen een meergangendiner […]

Continue Reading →

Kerkendag 10 maart 2018, thema: “Op weg naar elkaar”

Een dag voor alle gemeenteleden van PKN kerken in de Krimpenerwaard en Classis Gouda Plaats: Kerkelijk centrum “De Hoeksteen”, Albert Schweitzerlaan 2, te Schoonhoven.   De stuurgroep SaGe (Samenwerkende Gemeenten) werkt aan de organisatie van een Kerkendag op 10 maart 2018. Het wordt een dag voor alle leden van onze PKN-kerken, zowel uit de Krimpenerwaard als daar buiten. Wij vinden het fijn als u komt! De officiële uitnodiging komt er […]

Continue Reading →

Uit de kerkenraadsvergadering van 7 februari

Op 7 februari heeft de kerkenraad vergaderd. Zoals gebruikelijk kwamen er veel zaken aan de orde met betrekking tot mensen die aandacht verdienen, het onderhoud van de gebouwen, collecten en de kerkdiensten in de komende (Paas)tijd, zoals de Passiondienst op Palmpasen. Ook gaan we het de komende tijd hebben over namen van mogelijke gastpredikanten in 2019. Trouwens: u als lezer en andere gemeenteleden kunnen de komende maand daar voorstellen voor […]

Continue Reading →

Wereldgebedsdag: “en God zag dat het GOED was”

Elk jaar wordt op de eerste vrijdag van maart wereldwijd de Wereldgebedsdag georganiseerd. Vrouwen uit een bepaald land maken een orde van dienst die in honderden talen gedurende 24 uur toch hetzelfde zal klinken. Dit jaar wordt er een orde van dienst uit Suriname gebruikt met als thema: en God zag dat het GOED was. De liturgie is geënt op een goede zorg voor de aarde en het behoud van de […]

Continue Reading →