Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

2018 in vogelvlucht

Half januari 2019, het nieuwe jaar is begonnen en 2018 laten we achter ons met alle herinneringen die we aan dat jaar hebben, met alle activiteiten die er hebben plaatsgevonden. Dat waren er vele. Ik doe een greep uit de activiteiten en ben me ervan bewust dat niet alles wordt genoemd.

Wat betreft de kerkdiensten denk ik aan de “Passiedienst” die de zondag voor Pasen werd gehouden. Wat een mooie dienst in samenwerking met RTV Krimpenerwaard, waardoor je ook thuis de dienst kon bekijken. Hulde aan de commissie die dit organiseerde. Op 30 december werd voor de tweede keer een Top-2000 dienst georganiseerd. Inderdaad “TOP”. En wederom hulde!

Voor de kleintjes waren er ook speciale bijeenkomsten, nl de peuterdienst die dit jaar een record aan bezoekers / -tjes bracht. En de Kerstdienst van de Zondagsschool, een mooie bijeenkomst.

Het jubileum van de cantorij met de vele genodigden was ook een heel feestelijke bijeenkomst.

Dan waren er de eetclubs, de 60- club, die van 1x per maand naar 2x per maand is gegaan, het eetcafé voor 12-16 jarigen en de cirkel, voor alleenstaanden. Eten en gesprekken voeren, dat is een mooie combinatie. Gesprekken voeren, dat gebeurt ook elke vrijdag bij de Koffie Achterom, een unieke gelegenheid om met elkaar te spreken en nieuws uit te wisselen.

Wat verder voor nieuws zorgde waren de verhuisplannen van Roel en Esther. Zij gaan dit jaar de pastorie verlaten. Aan hun nieuwe huis wordt hard gewerkt.

Natuurlijk denken we aan het plotseling overlijden van Cees Uithol. Een schok voor allen die hem liefhadden en hem niet konden missen, een schok ook voor de gemeente.

Dit betekent ook dat er nu gedacht wordt aan een 2e koster. De kerkvoogdij is hiermee bezig, evenals uitbreiding van het college met 1 persoon.

Het is moeilijk gebleken nieuwe ambtsdragers te vinden, de diaconie is niet voltallig. Hopelijk brengt 2019 hierin goed nieuws

De start van 2019 is moeizaam. Onze predikant heeft zich ziek gemeld en zal de komende weken niet werken. Bezoekjes, vragen en mededelingen kunnen worden geregeld door de scriba.

Zelf was ik een aantal weken uit de roulatie vanwege een heupoperatie. Stilaan ben ik weer gestart met mijn activiteiten.

Er zijn veel goede dingen gebeurd in 2018. We hebben kunnen constateren dat de kerk leeft in Ammerstol, dat mensen elkaar weten te vinden en tot steun zijn. Ik ga ervan uit dat deze trend doorzet in 2019. Namens de kerkenraad wens ik Roel een spoedig herstel toe en u allemaal een gelukkig en gezond 2019.

 

Jannie van den Oever, preses

 

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *