Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Maand: mei 2017

Pinksteren: start van de kerk

In de tien dagen tussen de Hemelvaart van Jezus en Pinksteren kiezen de discipelen een nieuwe geloofsgenoot in plaats van Judas Iskariot. Met behulp van loting wordt Mattias aangewezen. Met elkaar blijven ze in Jeruzalem en bidden ze om de uitstorting van de Heilige Geest, die Jezus hun beloofd had. De gebeurtenissen vinden plaats op het feest van de eerstelingen (Sjavoeot), in Jeruzalem. Om 9 uur ’s ochtends zijn de […]

Continue Reading →

Een nieuw begin. Hemelvaart 2017.

Ooit was God een wolk. God leidde zijn volk uit Egypte en overdag vanuit een wolk die voor hen uitging als zij verder trokken en die zich achter hen opstelde als de vijand hen te na kwam om ze te beschermen. De wolk onttrok de top van de berg aan het oog, als Mozes omhoog ging om met God te spreken. Ooit was God een wolk. Eeuwen later is er […]

Continue Reading →

Hemelvaart: een scharniermoment van levensbelang

Met Hemelvaart vieren we dat Jezus is opgenomen in de hemel. In de Bijbel is evangelist Lucas de enige die dit verhaal vertelt. Hij neemt je mee naar dit belangrijke moment en laat je de drie kerngedachten van Jezus’ hemelvaart zien. Zo begint de zeer lezenswaardige blog van Marijn Zwart, bijbelwetenschapper bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Lees verder op https://www.debijbel.nl/blog/hemelvaart-een-scharniermoment-van-levensbelang  

Continue Reading →

Nieuws van de zondagsschool

Belangrijke data: 21 mei: overstapdienst Mark, David, Sil, Oskar en Stijn 4 juni: Pinksteren 2 juli: laatste keer zondagsschool   Terugblik veertigdagentijd en Pasen Het was een mooie tijd, waarin het licht en een nieuw begin centraal stonden. Iedere zondag werd het thema van de week ingeleid d.m.v. een weerbericht op de beamer. Daarna werd er tijdens de zondagsschool geluisterd naar het verhaal, gepraat over het verhaal en daarna een […]

Continue Reading →

Stille hulp

Een van de taken van de diaconie is het signaleren en bestrijden van armoede. De diaconie doet dit werk onzichtbaar. Hulp bieden aan mensen die om wat voor reden dan ook dit nodig hebben. Mensen die op onze weg komen. Het kan gaan om boodschappen doen of ervoor zorgen dat iemand kleding aan kan schaffen. Wat wij zien is dat wij steeds vaker benaderd worden door andere instanties zoals Humanitas […]

Continue Reading →

We kunnen het nog niet leien

Zoals u misschien nog wel weet hadden wij in 2014 het plan opgevat om de leien aan één kant van het dak te vernieuwen. Aanleiding hiervoor was het afwaaien van verschillende leien bij de stormen van februari 2014. Helaas kwamen we er in die periode ook achter dat we een probleem met de fundering hadden. We hebben toen alleen de hoogst noodzakelijke reparaties aan het dak uitgevoerd. Nu de problemen […]

Continue Reading →

Bezoek groep 5 Kromme Draai aan de kerk

Op maandagochtend 22 mei brengen de kinderen van groep 5, die godsdienstonderwijs volgen, weer hun jaarlijkse bezoek aan onze kerk. Dat is altijd een gezellige en leerzame ochtend. De kinderen worden ontvangen met limonade en wat lekkers. Een van de leidsters van de zondagsschool vertelt dan wat er allemaal gedaan wordt op de zondagsschool. We hebben ook een spannende speurtocht door de kerk. Maar het mooiste en ontroerendste van de […]

Continue Reading →

Dauwtrappen op Hemelvaart

Bij  Hemelvaartsdag (25 mei) hoort natuurlijk weer dauwtrappen. Vorig jaar was dit een succes. We hebben genoten van de wandeling langs de Lekdijk en de korte meditatie op het strandje aan de Lek. Heen liepen we in stilte waarbij we alle tijd hadden om van de natuur te genieten. We vertrekken vanaf de kerk om 07.00 uur na een ochtendgebed en sluiten de wandeling af met weer een korte meditatie, […]

Continue Reading →

Wat is geloven en waar zit het?

Wat is geloven en waar zit het? Een klassiek antwoord op deze vraag werd tot zo’n veertig jaar gelden gegeven: geloven is iets aannemen op gezag van een ander, dat wil zeggen de waarheid aanvaarden omdat een ander, bijvoorbeeld een predikant, jou dat zegt. Dan is geloven een uitspraak over ons leven, hoe het zit en hoe het zal zijn, die waar is. Dan zegt geloven iets over hoe alles […]

Continue Reading →

Bijeenkomst 500 jaar reformatie

Op zaterdag 10 juni organiseren 500 Jaar Protestant en Refo500 een grootschalige Reformatiebijeenkomst in Gouda. Doel van deze bijeenkomst is om terug te zien en vooruit te kijken . De bijeenkomst is een onderdeel van de PKN-estafette die het hele land doorgaat. Reformatie De reformatie, als beweging van vernieuwing en verandering, is belangrijk voor vandaag en morgen. De reformatie leidde sinds 1517 tot grote veranderingen op allerlei gebied in heel […]

Continue Reading →