Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

1e bijeenkomst petit comité samenwerking PKN Krimpenerwaard

Op vrijdag 13 november 2020 kwam het zogenoemde ‘petit comité samenwerking PKN Krimpenerwaard’ bijeen. Toen op 16 september 2020 negen PKN-gemeenten in de Krimpenerwaard, samen met de classispredikant bijeen kwamen in de kerk van Ammerstol om te praten over ‘De toekomst van onze kerk’, is besloten tot dit petit comité om het vervolg van de discussie voor te bereiden. Het comité bestaat uit ds Luci Schermers, ds Rob Maas, Bert Poot en Leo van Veen.

Voor een ieder in de Krimpenerwaard lijkt de noodzaak tot samenwerken duidelijk. Dat is ook gebleken uit de opkomst voor de bijeenkomst op 16 sept. 2020 in Ammerstol.

Uitgangspunt bij het maken van afspraken is het behoud van iedere gemeente en de eigen beslissingsbevoegdheid, waarbij iedere gemeente in diens “eigen” kerk op zondag een dienst kan blijven vieren (met koffie na).

De eerste bijeenkomst van het petit comité werd begonnen met een nadere kennismaking en uitwisseling van ervaringen. Naast de afspraak na te gaan of er nog andere gemeenten zijn die mee willen doen, heeft de werkgroep als doelstelling voor zichzelf geformuleerd te komen tot:

 1. Drie of meer bijeenkomsten met vertegenwoordigers van alle betrokken gemeenten in de Krimpenerwaard. Het doel is elkaar beter leren kennen en uitwisselen van ervaringen.
  De eerstvolgende brede bijeenkomst wordt gepland voor Pasen 2021.
 2. In overleg met betrokken gemeenten verkennen, en indien mogelijk uitvoeren van enkele gezamenlijke activiteiten, zoals gesprekskringen en activiteiten voor en door de jeugd.
  Ook willen we bekijken of er gezamenlijk een activiteit is te organiseren, zoals een muziek- of kleinkunstuitvoering, om elkaar beter te leren kennen.
  Het elders bij één van de samenwerkende gemeenten voorgaan van predikanten door ruilen van een ingeplande preekbeurt is eveneens een mogelijkheid. Op deze wijze kunnen gemeenten wennen aan het idee dat er voor hen gezamenlijk een aantal “eigen” predikanten zijn.
 3. Voorstellen tot onderlinge steun en/of samenwerking bij een beroeping van een predikant.
 4. Zorgen voor draagvlak bij kerkenraden en de gemeenten.
  Aan de op 16 september 2020 in Ammerstol aanwezigen is daarom gevraagd hoe de reactie binnen hun kerkenraad is geweest, hoe men over het onderwerp met hun gemeente communiceert en wat de reactie van hun gemeente is op de zoektocht naar mogelijke samenwerking.

Onder verwijzing naar het voorgaande vraag ik u als lezer om uw reactie; wat vindt u vanuit Ammerstol belangrijk voor de toekomst van onze kerk? En wat voor suggesties heeft u om met andere kerken in de Krimpenerwaard samen te werken, c.q. aan welke activiteiten denkt u om samen met anderen in de Krimpenerwaard te organiseren?

De volgende bijeenkomst van het petit comité is gepland voor vrijdag 22 januari 2021.

Leo van Veen
Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *