Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Ter overweging: Op reis, n.a.v. Psalm 121

De zomer is voor veel mensen de periode om op reis te gaan. Vroeger las men dan nogal eens Psalm 121. Vandaar dat dit ‘de reispsalm’ wordt genoemd. Op het eerste gezicht lijkt het duidelijk waarom: als gelovige mag je je leven zeker zijn. Ga maar rustig op reis, God is bij je, je hulp komt van de Heer, jou overkomt niets. En het zou mooi zijn als dit zo […]

Continue Reading →

Van de voorzitter

Beste mensen, de vakantietijd breekt aan. Misschien heeft u mooie plannen en misschien blijft u thuis. Hoe dan ook, het is een tijd waarin het kerkelijk bestuur even stilligt. Gelukkig kunnen we wel naar de kerk blijven gaan. Koffie Achterom gaat ook niet op vakantie. Laten we in deze periode waar eenzaamheid op de loer ligt naar elkaar blijven omkijken. Veel activiteiten stoppen in deze periode. Een kopje koffie of […]

Continue Reading →

Van de kerkenraad

Op 1 juli heeft de kerkenraad vergaderd. Greet opende de vergadering met het voorlezen van een stukje uit “Veel geluk met je geloof” van Hans Bouma en met gebed. We spraken o.a. over effectief vergaderen. We blikten ook terug op de diensten. Ik noem Pinksteren, het huwelijk van Robbin en Mariëlle de Vos en de overstapdienst. Tijdens de overstapdienst nam de zondagsschool afscheid van Bartel ter Schuur en Job Verschoor. […]

Continue Reading →

Nieuws van de kerkrentmeesters

In de eerste plaats wil ik melding maken van de collecte opbrengst over de maanden mei en juni, in totaal voor de kerk € 2017,45. Voor de diaconie is er € 740,90 aan collectegeld ontvangen. Wellicht heeft u de afgelopen tijd gezien dat er een steiger bij het achterste raam stond, inmiddels is dit raam gerestaureerd. Wij hadden geen idee wat dit zou gaan kosten, van daar dat het een […]

Continue Reading →

Opstarten jongerenkerk

In de kerkenraad hebben we al een aantal keren gesproken over onze jongeren. Het valt ons op dat de jongeren na de zondagsschool de binding met elkaar en de rest van de gemeente een beetje kwijt raken. Dat vinden we jammer, we missen de jongeren. Daarnaast is uit de gesprekken die ik de afgelopen 1,5 jaar met gezinnen heb gevoerd, naar voren gekomen dat een aantal ouders het fijn zou […]

Continue Reading →

Informatie van Koffie Achterom

Terwijl ik dit schrijf krijgt Midden-Nederland vakantie en zal een groot deel van het land vakantie hebben. Zo ook in ons dorp Ammerstol. Maar Koffie Achterom is gewoon iedere vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur open voor een kopje koffie met wat lekkers en een praatje. Iedereen is welkom, stap gerust eens binnen. Koffie Achterom laat u via deze nieuwsbrief weten dat zij samen met de plaatselijke politie een voorlichtingsochtend […]

Continue Reading →